Vissza a hírekhez

Bernd Neumann

2011. november 10.

 Az eseményen a Pécsi Tudományegyetem Rektora és Szenátusa a Pécsi Tudományegyetem díszdoktoraivá fogadta Bernd Neumann, Gerhard Hausladen és Denys Neville Wheatley professzorokat, valamint "címzetes egyetemi tanári" kinevezést adott át Thomas Sutternek, a Department of Visceral, Thoracic, Vascular and Pediatric Surgery, Hoyerswerda Hospital igazgatójának.

 

   Bernd Neumann, a Németországi Szövetségi Köztársaság kultúráért és médiaügyekért felelős államminisztere a Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék felterjesztésére Doctor et Professor Honoris Causa díszdoktori címet vehetett át.

A délelőtt folyamán államminiszter úr ünnepélyes keretek közt megtartotta székfoglaló előadását "Német-magyar kulturális kapcsolatok" címmel.

 

      Bernd Neumann 1963 és 1966 között pedagógiai tanulmányokat folytatott Brémában, majd öt éven keresztül tanárként dolgozott. 1971-ben beválasztották a brémai tartományi magisztrátus sorába, ahol 1973-tól a CDU-frakció vezetője lett. Ezt a pozíciót egészen 1987-ig betöltötte. 1979 és 2008 között a brémai CDU elnöke, 2008-tól tiszteletbeli elnöke. 1975 és 2008 között a CDU szövetségi elnökségének tagja volt. 1987 óta folyamatosan a Bundestag tagja. 1989 és 1995 között a CDU médiapolitikai szakbizottságának elnöke. 1991 és 1998 az oktatásért, kutatásért és technológiáért felelős szövetségi miniszter parlamenti államtitkára. 1998-2005 a Bundestag Kulturális és Médiaügyi Bizottságának CDU/CSU-frakcióvezetője.

 

Bernd Neumann Úr 2005-től tölti be a Németországi Szövetségi Köztársaság kultúráért és médiaügyekért felelős szövetségi államminiszteri posztját, és ebben a minőségében évek óta a magyar-német kulturális, tudományos, művészeti kapcsolatok ápolásának elkötelezett híve. Döntő mértékben tevékenységének köszönhető, hogy a Németország által külföldön létesített és pénzügyileg támogatott alapítványi tanszékek egyike a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete keretében az erre vonatkozó, 2006. szeptemberi szerződéskötést követően 2007. február 1-jétől kezdhette meg működését Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék elnevezéssel. A tanszék azóta, közel öt éve mind tudományos, mind oktatási és közéleti téren eredményes munkát folytat. Az államminiszter úr döntése nyomán a Németországi Szövetségi Köztársaság a tanszék létesítése és működtetése kapcsán összesen mintegy 100 millió forintos támogatást ítélt meg a tanszék első ötéves működtetésére.

 

    A történettudományi súlypontú tanszék fő profilját a multietnikus együttélés (különös tekintettel a magyarországi német kisebbségre) és a magyar-német kapcsolatok 18-20. századi történetének kutatása és oktatása képezi. A magyarországi németek csoporttörténete, valamint a dunai térség soknemzetiségű, e kisebbségi csoportokon átívelő kutatása és oktatása a tanszék működése révén modern, Magyarországon csak részben alkalmazott, korszakokon átívelő, transznacionális és interdiszciplináris megvilágításba került. Az alapítványi professzúra bekapcsolódott a történészképzés nappali, levelezős és doktori formájába is, szoros munkakapcsolat épült ki a PTE BTK Germanisztikai Intézetével. Kiváló kapcsolatokat ápol a hasonló képzést folytató más magyar felsőoktatási intézményekkel, a pécsi Valeria Koch Magyar-Német Nyelvű Iskolaközponttal, a német nyelvű képzést folytató középiskolákkal, a német nemzetiségi önkormányzatok helyi és országos szervezeteivel, a médiával, hazai és külföldi társadalomtudományi kutatóközpontokkal is, így a további eredményes munkához is minden feltétel adott. A tanszék létesítésének időpontja és működésének első ciklusa a tradicionális magyar-német jókapcsolatok keretén túl jól illeszkedett a 2006-2007-es Német-Magyar Kultúrév, s Pécs-Essen Európa Kulturális Fővárosa 2010. évi tudományos-kulturális rendezvényeihez is.

 

    A tanszék eddigi tevékenysége során közvetett és közvetlen módon is hozzájárult a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar belföldi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséhez, amit olyan kiemelkedően fontos intézményekkel fennálló kiváló és tartalmas kapcsolatok jeleznek, mint a müncheni Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, az oldenburgi Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, a marburgi Herder Intézet, a regensburgi Südostinstitut, a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, valamint a környező országok (Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia) tudományos kulturális intézményeivel fennálló kapcsolatok.

     Mindezek alapján kijelenthető, hogy a tanszék működése rendkívüli módon járult hozzá mind országon belül, mind nemzetközi értelemben a Pécsi Tudományegyetem hírnevének öregbítéséhez. Mindez Bernd Neumann támogató hozzáállása és személyes elkötelezettsége nélkül nem valósulhatott volna meg, és méltán bízhatunk abban, hogy a tanszék támogatása a jövőben a magyar kormányzat részéről is biztosított lesz. Bernd Neumann komoly szolgálatot tett tehát az egyetemnek és a magyar tudománynak, díszdoktorrá fogadása emeli a PTE hírnevét és felsőoktatási presztízsét Európában és a világban.

 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara kiemelten büszke arra, hogy egy német államiniszternek adományozhatott díszdoktori címet!

Tipp

Tagja voltál az egyetemen egy szakmai szervezetnek? Tölts ki adatlapodon, hogy miben tevékenykedtél, így barátaid könnyebben Rád találnak!

Csoportok

Tablóképek

Nincs az Ön évfolyamában más regisztrált felhasználó.

Üzenőfal

  • Szalai Attila: Magyar-történelem szakon végeztem 1984-ben.Hihetetlen, hogy szinte senki nincs, aki abban ...
  • Szalai Attila: Mindenkit üdvözlök, akik 1984-ben, vagy akörül végeztek.
  • Banyai Krisztina: Én senkit nem találok itt... Neha kapok egy üzenetet hogy ...

Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt, amely hozzájárul az Európai Unió polgárai közötti
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségének csökkentéséhez.