Események

Main currents and influential approaches in anthropology today (A mai kulturális antropológia fő áramlatai és megkerülhetetlen megközelítésmódjai)

2014. április 1. - 2015. december 31.

 A PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Programja, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság II. Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottság Etnológiai Munkabizottsága, és a Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, Párizs

Main currents and influential approaches in anthropology today // A mai kulturális antropológia fő áramlatai és megkerülhetetlen megközelítésmódjai
címen nemzetközi előadássorozatot szervez 2014–2015-ben.

 Az előadássorozat célja Európa és az USA néhány kiemelkedő hírű és nagy befolyással rendelkező kulturális antropológusának meghívása előadás tartására a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékére illetve Doktori Programjába, ezen keresztül – a korábbi EU6-os pályázat (Marie Curie Host Fellowship for the Transfer of Knowledge) folytatásaképp – a magyarországi néprajzi kutatások kulturális antropológiai szemléletmódú megtermékenyítése.

BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

2014. március 27. - 2014. március 27.

 A tavaszi félév BÖLCSÉSZ AKADÉMIA című előadássorozatának első előadására kerül sor március 27-én (csütörtökön) 18:00 órakor a Vargha Damján konferenciateremben.
ZEIDLER MIKLÓS (ELTE): Hunok Párizs mellett - a magyar békedelegáció működése 1920-ban
címmel tart előadást.

Alumni Akadémia

2012. november 20. - 2012. december 8.

 Alumni Akadémia 2012/2013-as tanév őszi szemeszterének kompetenciafejlesztő tréningjei

További információ: http://alumni.pte.hu/hir/199/alumni-akademia

Jelentkezés: http://alumni.pte.hu/jelentkezes

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - „MIÉRT SZERETEK / SZERETNÉK PÉCSI BÖLCSÉSZ LENNI”

2012. november 7. - 2012. december 31.

Milyen élményed van a pécsi bölcsészkarról? Mit jelent számodra pécsi bölcsésznek lenni? Mi jut eszedbe, ha arra gondolsz, hogy a pécsi bölcsészkaron tanulsz tovább? Miért járnál ide szívesen? Mindezt meg tudod frappánsan fogalmazni? Vagy esetleg megragadni a hangulatot egy fotóval, fotósorozattal, vagy mozgóképpel? Ragadj tollat vagy kamerát és készítsd el pályázati anyagodat! A pályázat célja, hogy a beérkező pályamunkák kifejezzék, hogy mit jelent a Bölcsészettudományi Kar, mint intézmény és élettér, mit jelent(het) pécsi bölcsészhallgatónak lenni.

 

Fehér M. István: Megértés, szót értés, egyetértés. Filozófusok közti viták, különös tekintettel a Gadamer–Derrida találkozóra

2012. október 25. - 2012. november 8.

Fehér M. István akadémikus, az ELTE BTK Filozófiatörténet Tanszékének egyetemi tanára. Kutatási területe a 19-20. századi filozófia története: a német idealizmus, az életfilozófia és a fenomenológiai-hermeneutikai áramlatok.
 

Csukovits Enikő: Magyarországról és a magyarokról

2012. október 18. - 2012. október 25.

 Csukovits Enikő, MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatási területéhez tartozik a 14-15. századi Magyarország története, ezen belül főként a korszak művelődés- és társadalomtörénetére fókuszál. Vizsgálja még a középkori Magyarország-képet, továbbá összehasonlító kutatásokat folytat az Anjou államok politika-, intézmény-, és társadalomtörténetének témakörében. 

Csépe Valéria: Kulturális találmányok és az emberi agy – az írásolvasástól az internetig

2012. október 11. - 2012. október 18.

Csépe Valéria, az MTA doktora. Szakterülete a kísérleti és kognitív pszichológia, valamint a kognitív idegtudomány és fejlődésideg-tudomány. Kutatóprofesszorként az MTA Természettudományi Központ Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetében végzi kutatásait. 2007 óta az MTA levelező tagja, 2008-tól első, majd 2011-től második ciklusra megválasztott főtitkárhelyettese. Tudományos, oktatói és tudományszervezői munkáját számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el. 2002-ben Kardos Lajos-díjjal, 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki; 2005-ben kapta meg az Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díjat, 2010-ben a Széchényi Társaság kitűntetést, a Széchenyi Aranyérmet, 2011-ben az OTDK Aranyérmét. A Magyar Pszichológiai Társaságtól 2006-ban kapta meg a Társaságért Érdemérmet, s 2012-ben a Ranschburg Pál emlékérmet.

Száva Borbála: „Világpiac” az ókorban? Útvonalak, árucikkek, kapcsolatok a Dél-kínai tengertől a Mediterráneumig

2012. október 4. - 2012. október 11.

Száva Borbála 2008 és 2012 között a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskolájának hallgatója volt. PhD abszolutóriumát a Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Programon szerezte, ahol témája a 10-12. századi angkori domborműveken megjelenő női viseletek ikonográfiai vizsgálata és kategorizálása volt. 2011-tól az ELTE Bölcsészettudományi Kar Távolkelet-Intézetének megbízott előadója, ahol Délkelet-Ázsia – Kambodzsa – vallásairól, kultúráiról
és művészettörténetéről, valamint az indiai textilkereskedelemről tart kurzusokat. Oktatói tevékenységén kívül a szentendrei Ferenczy Múzeum történész muzeológusa.

Tipp

Pezsdítsd fel az Alumni oldalt! Szólj hozzá az Archív fotókhoz, írj kommentet az egyes eseményekhez!

Csoportok

Tablóképek

Üzenőfal

  • Szalai Attila: Magyar-történelem szakon végeztem 1984-ben.Hihetetlen, hogy szinte senki nincs, aki abban ...
  • Szalai Attila: Mindenkit üdvözlök, akik 1984-ben, vagy akörül végeztek.
  • Banyai Krisztina: Én senkit nem találok itt... Neha kapok egy üzenetet hogy ...

Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt, amely hozzájárul az Európai Unió polgárai közötti
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségének csökkentéséhez.