Vissza az eseményekhez

Csépe Valéria: Kulturális találmányok és az emberi agy – az írásolvasástól az internetig

Dátum: 2012. október 11. - 2012. október 18.

Helyszín: PTE Vargha Damján konferenciatermében (Ifjúság u. 6.) 18 óra

Kapcsolattartó neve: Fedeles Tamás

Kapcsolattartó e-mail címe: fedeles.tamas@pte.hu

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-72/503-600/23517

Az emberiség fejlődésének egyik fontos evolúciós állomása azoknak a kulturális találmányoknak a megjelenése, amelyek többet jelentenek, mint egyszerű technika. Az írás és olvasás, a számolás és a matematika, s legújabban a digitális világ sokféle összetevője egytől egyig új világot nyitottak meg a kommunikációban, a társas és történelmi emlékezetben, a tudásgyarapodásban, a tudományos és technikai fejlődésben, s természetesen mindennapjaink legkülönbözőbb területein. Az írásról, az olvasásról, a számolásról, azok egyéni fejlődési útjairól, s zavarairól egyre többet tud a pszichológia, s a társtudományok egyik fontos területe az idegtudomány. A kognitív idegtudomány, s újabban a pedagógiai idegtudomány (educational neuroscience) az elmúlt évtizedben olyan adatokat tárt fel, amelyek alapján egyre inkább érthetővé válik, miként is alakulnak át az agykérgi hálózatok, miként történik mindaz, amelyet új, s egyben divatos szakzsargont használva az emberi agy újrahasznosításának nevezünk. A hagyományos agykutatási módszerekkel és a modern képalkotó eljárások alkalmazásával látjuk, és láttatni tudjuk, melyek azok a lépések, amelyeken keresztül a beszédtől az olvasásig, az olvasás technikájától az értő, befogadó, élményt adó olvasásig eljutunk. Egyre jobban ismerjük, hogy a fejlődés során milyen utat jár be az agy az ősi, behuzalozott mechanizmusokra támaszkodó nagyságészleléstől, becsléstől a mentális aritmetikáig, s a magasabb szintű matematikáig. Az elmúlt évtized egy újabb kulturális találmány, a digitális technika, információszerzés és kommunikáció elterjedését hozta. Sokan beszélnek ma digitális bennszülöttekről, s arról spekulálnak, hogy mi az, ami az agyban történik e megváltozott közegben. Jó lenne tudnunk, hogy valóban átalakul- e az olvasás, az írás, az információközlés, s a nyelvhasználat az internet világában. Jó lenne érteni, s nem csupán felszínes, ám annál hangzatosabb eszmefuttatásokat látni arról, hogy lényegét tekintve más-e, másként észlel, tanul, emlékezik, s olvas-e a digitális nemzedék.
Az előadás azokat a legújabb kognitív idegtudományi eredményeket mutatja be, amelyek a tudomány mai ismeretei szerint az írás  és olvasás agyi folyamatait jellemzik, s azokat az úttörő munkákat, amelyek a digitális korszaknak az agyi hálózatok átalakulására gyakorolt hatását az idegtudomány legkorszerűbb eszközeivel igyekeznek feltárni.

Tipp

Hozz létre egy csoportot, hívd meg minél több barátodat, hogy megtudd ki mire vitte a sokat emlegetett nagybetűs Életben!

Csoportok

Tablóképek

Nincs az Ön évfolyamában más regisztrált felhasználó.

Üzenőfal

  • Szalai Attila: Magyar-történelem szakon végeztem 1984-ben.Hihetetlen, hogy szinte senki nincs, aki abban ...
  • Szalai Attila: Mindenkit üdvözlök, akik 1984-ben, vagy akörül végeztek.
  • Banyai Krisztina: Én senkit nem találok itt... Neha kapok egy üzenetet hogy ...

Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt, amely hozzájárul az Európai Unió polgárai közötti
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségének csökkentéséhez.